उत्पादनहरू

चीन उत्कृष्ट ग्लास (क्विंगदाओ) को, लिमिटेड गिलास विश्वमा हरेक उद्योगको लागी डिजाइन र गिलास बनाउन योग्य छ:

विशेष उत्पादन

चाँदी मिरर, शैल ग्लास अनि स्वभावका ग्लास द्वारा उत्कृष्ट ग्लास नै उत्पादित अष्ट्रेलिया प्रमाणपत्र उत्तीर्ण।