محصولات

China Excellent Glass (Qingdao) Co.، Ltd. واجد شرایط برای طراحی و ایجاد شیشه برای هر صنعت در جهان شیشه ای است:

محصولات ویژه

آینه نقره ای، چند لایه شیشه ای و شیشه ای تولید شده توسط عالی شیشه ای به تصویب گواهی استرالیا.